Spring navigation over og gå direkte til indhold

Ny udgivelse: Personer med handicap på bo- og døgntilbud skal beskyttes mod seksuelle overgreb

28.08.2023

Tilioq udgiver i samarbejde med Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder en ny udgivelse om retten til at blive beskyttet mod seksuelle overgreb på bo- og døgntilbud. Her anbefales et skærpet tilsyn, mere viden og akut hjælp til ofre for seksuelle overgreb på bo- og døgntilbud i Grønland.

Internationale undersøgelser viser, at personer med handicap – og i særlig grad beboere på botilbud – i langt højere grad udsættes for seksuelle overgreb end andre befolkningsgrupper. Det er derfor afgørende at myndighederne sætter ind med både forebyggende tiltag og hjælp til de mennesker, der har været udsat for overgreb.

Det adresserer Tilioq sammen med Grønlands Råd for Menneskerettigheder og Institut for Menneskerettigheder i en ny rapport. Rapporten sætter fokus på problemerne og kommer med en række anbefalinger for, hvordan beboere på botilbud i Grønland beskyttes bedre mod seksuelle overgreb.

”Personer med handicap, der bor på bo- og døgntilbud, er dobbeltudsatte i kraft af deres handicap og deres boform. Derfor har myndighederne et skærpet ansvar for at sikre imod overgreb,”

Anja Hynne Nielsen
Handicaptalsmand

Blandt andet bør myndigheder føre tilsyn på botilbud og sørge for, at mennesker med handicap har sikre muligheder for at anmelde et overgreb. Det er også myndighedernes ansvar at forebygge overgreb og trusler om overgreb. Rapporten er udarbejdet som en reaktion på den forfærdelig situation, hvor en kvinde i efteråret 2022 blev udsat for overgreb og fødte et barn på døgninstitutionen Ivaaraq i Qaqortoq.

”Det er altafgørende, at vi sikrer at sådanne overgreb ikke gentager sig. Vi har som samfund pligt til at beskytte vores udsatte borgere. Og personer med handicap på døgninstitutioner er særligt udsatte, så der bør gøres en ekstra indsats for at beskytte netop dem. Det gør vi både gennem retningslinjer og øget sikkerhed, men det gør vi også ved at vejlede både personer med handicap, deres pårørende og fagpersonalet på bo- og døgntilbuddet og hvad sund seksualitet er og hvordan man sætter grænser”,

Anja Hynne Nielsen
Handicaptalsmanden

Adgang til traumetilbud

Konsekvenserne af seksuelle overgreb kan være både langvarige og invaliderende. Ændret personlighed, angst, spiseforstyrrelse og søvnproblemer er blot et udpluk af den mistrivsel, som ofre for seksuelle overgreb kan opleve. Derfor er det vigtigt, at mennesker med handicap, der har været udsat for seksuelle overgreb, får relevante traumetilbud til at bearbejde oplevelsen.

”Det er sikret i menneskeretten, at mennesker med handicap, som har været udsat for seksuelle overgreb, skal modtage støtte og rehabiliteringstilbud. Støtten skal hjælpe ofrene til at blive helbredt for fysiske og psykiske traumer og at indgå i et socialt liv igen,”

Louise Holck
Direktør for Institut for Menneskerettigheder

Grønland har tiltrådt FN’s Handicapkonvention og besluttede i 2022 at tiltræde Istanbulkonventionen, som er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Dermed har myndighederne påtaget sig at træffe alle relevante foranstaltninger for at forebygge enhver form for vold og misbrug mod mennesker med handicap.

 

FAKTABOKS:

GRØNLANDS RÅD FOR MENNESKERETTIGHEDER, GRØNLANDS HANDICAPTALSMAND OG INSTITUT FOR MENNESKERETTIGHEDER ANBEFALER:

  • Departement for Børn, Unge og Familie i samarbejde med Socialstyrelsen sikrer et bedre vidensgrundlag om mennesker med handicap, der er ofre for seksuelle overgreb, samt mere viden om denne gruppes anmeldelsespraksis.

Styrket sikkerhed gennem retningslinjer for bo- og døgntilbudsbeboere

  • Departement for Børn, Unge og Familie i samarbejde med Socialstyrelsen udarbejder retningslinjer, der sikrer forebyggelse mod seksuelle overgreb på beboere på bo- og døgntilbud.

Bedre seksualvejledning og seksuel sundhed

  • Departement for Børn, Unge og Familie i samarbejde med Socialstyrelsen indfører initiativer til styrkelse af seksualoplysningen og den seksuelle sundhed for beboere på bo- og døgntilbud.

Adgang til traumetilbud

  • Departement for Børn, Unge og Familie i samarbejde med Socialstyrelsen sikrer adgang til relevante traumetilbud for mennesker med handicap, der har været udsat for seksuelle overgreb.

Styrket vidensgrundlag om ofre og anmeldelsespraksis

  • Departement for Børn, Unge og Familie i samarbejde med Socialstyrelsen sikrer et bedre vidensgrundlag om mennesker med handicap, der er ofre for seksuelle overgreb, samt mere viden om denne gruppes anmeldelsespraksis.

 

Tilioq ser de overordnede problematikker om seksuelle overgreb på bo- og døgntilbud, som er skitseret i udgivelsen, som fundamentale institutionelle problemer. Der er mange involverede problemstillinger, som vi har planer om at arbejde endnu mere med, at finde løsninger på.

For kommentar, yderligere informationer eller interview kontakt Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen på mail: anja@tilioq.gl

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med kærlig hilsen

Anja Hynne Nielsen

Inuit innarluutillit oqaaseqartartuat - Handicaptalsmand

 

Klik på billedet herunder for at læse udgivelsen.

Andre nyheder