Spring navigation over og gå direkte til indhold

Hotel Hans Egede Konference lokale 12 mandag d. 2.maj 2022 kl 09.00-.16.00

Konferencen vil samle alle interessenter på handicapområdet i Grønland. På konferencen skal vi sammen og med inspiration fra praktikere arbejde med hvordan man konkret kan sikre lige muligheder for personer med handicap. Der vil være et særligt fokus på temaerne Uddannelse, Boliger, Handicapforståelse og tabuer samt Civilsamfundet.

 

Programmet: 

Åbning 

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen, byder velkommen til konferencen og præsenterer Tilioqs arbejde

Oplægsholdere:

Jens Christian Wandel, Særlig Rådgiver for BEVICA FondenLeave no one behind - hvordan skaber vi løsninger for alle

Mette Frandsen, Institut for Menneskerettigheder: Hvordan sikres mainstreaming i praksis

Paneldebat

Handicapforståelse, tabuer og fordomme

Debat ved borde: handicapforståelse og mainstreaming i praksis

Frokost

Efter frokosten bliver vi delt ind i følgende workshops. Der vil være 2 runder med workshop. Hver workshop vil starte med et oplæg fra en forening, men et praksiseksempel på oplevede udfordringer og muligheder indenfor det valgte tema. Oplægget vil efterfølges af en interaktiv workshop med fokus på hvordan vi sammen kan skabe løsninger til gavn for personer med handicap.

Workshop 1 – Uddannelse og livslang læring

Workshop 2 – Boliger

Workshop 3 – Samarbejde med og styrkelse af civilsamfundet

Afslutning og opsamling ved Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen  

 

Konferencen er finansieret med midler fra NunaFonden