Spring navigation over og gå direkte til indhold

Om Tilioq

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq er en politisk uafhængig institution under Grønlands Selvstyre og ligger i Sisimiut. Tilioqs opgaver er lovbundne og at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention.

De overordnede opgaver er blandt andet:

  • At rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang.

  • At rådgive og vejlede offentlige og private institutioner.

  • At sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap foregår i henhold til FN’s handicapkonvention.

  • At vurdere forhold for personer med handicap i Grønland.

  • At foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår.

  • Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland.

  • At samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår.

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioqs navn og logo

Navnet Tilioq er fundet i bogen ”Kalaallit Aqqi – Grønlandske personnavne” skrevet af Nuka Møller og er valgt af den første handicaptalsmand selv.

Tilioq kan betyde ven, men kan også betyde sendebud. Det er netop sendebudsbetydningen, som er det fine og velegnede navn til handicaptalsmandsinstitutionen, da en talsmand netop taler på vegne af nogle mennesker og her i dette tilfælde til samfundets beslutningstagere.

Navnet Tilioq blev taget i brug i december 2017

Der blev også lavet en logokonkurrence. Det var af stor betydning at logoet også afspejlede navnet Tilioq og at sendebudsbetydningen blev fremhævet.

Logoforslaget fra Kristen Miilu Møllers med to kajakker blev logokonkurrence vinderen. Det var især symbolikken af at overlevere meddelelser eller breve, som tidligere tiders ”paartoq” der var rammende.

Hele Tilioq teamet taget i forbindelse med Tilioqs 2023 konference i Ilulissat

Sekretariatet

Tilioqs sekretariat har base i Sisimiut, Grønland. Klik på linket nedenunder for at læse mere om dem.

Læs mere