Spring navigation over og gå direkte til indhold

Øjeblikkelig handling er påkrævet: Uacceptable svigt af mennesker og spild af samfundets ressourcer

22.12.2023

Fælles pressemeddelelse fra Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq og pårørendeforeningen Sugisaq.

"Det burde være indlysende for politikerne, at den katastrofale situation på A1 kræver øjeblikkelig handling. Personer, som udskrives for tidligt med stor risiko for hjemløshed og genindlæggelse. Børn, der ikke sikres ret til samvær med forældre. Børn og unge, som ikke får rettidig behandling. Børn og unge som risikerer indlæggelse med voksne kriminelle. Tvang som ikke registreres korrekt. Retssikkerheden er fraværende – menneskerettighederne krænkes i stort omfang."

Det siger Handicaptalsmanden, Anja Hynne Nielsen og formanden for pårørendeforeningen Sugisaq, Cecilie Marie Hardenberg i en fælles pressemeddelelse og fortsætter:

"Ombudsmandens inspektionsrapport vedrørende psykiatrisk afdeling A1 er rystende læsning. Men det er ikke ny viden. Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioq og pårørendeforeningen Sugisaq har mange gange råbt op og advaret politikerne om de stærkt kritisable forhold på A1. Vi spilder både menneskelige og økonomiske ressourcer. Der er noget, man kan og bør gøre nu. Og det er absolut nødvendigt."

Sundhedsdepartementets udmelding er derfor utilstrækkelig. Forbeholdet om, at ”udfordringerne ”ikke løses med en knips med fingrene” og, at ”det er en proces, som vil strække sig over en længere periode. Men arbejdet er gået i gang” er stærkt utilfredsstillende. Ikke mindst fordi, vi har hørt det før. Det er mennesker, der svigtes, menneskerettigheder, der krænkes. ’Besparelserne’ ved ikke at gøre noget nu, men udskyde handling er meget dyrere for samfundet, men især for det enkelte menneske - for familierne. Det er uansvarligt, hvis der ikke handles hurtigt på rapporten. Politikerne burde stå i kø for at kommentere på problematikerne samt handle.

”Et af problemerne vedrører samspillet - eller manglen på samme - med kommunerne. Ifølge ombudsmanden betyder den problematik, at patienter, der udskrives, ofte genindlægges kort efter, fordi kommunerne ikke er parate til at klare deres del af opgaven, og patienterne derfor ofte mister både job og bolig. Det er en problematik, vi kender rigtig godt på handicapområdet. Og hvor man kan handle allerede nu,” udtaler Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen, og fortsætter: “Når vi ser, at personer med psykiske lidelser efter indlæggelse på A1 kommer direkte ud til hjemløshed, er det et tegn på, at der i kommunerne, sundhedsvæsenet og andre myndigheder mangler et koordineret og helhedsorienteret samarbejde om personen med handicap. Både før, under og efter indlæggelsen.”

”Jeg savner, at de ansvarlige reagerer på de problemer, som vi kan og skal gøre noget ved nu – der er en struktur, som ikke fungerer og så massive problemer. Kommuner, der har borgere med psykiske lidelser og som er i hjemløshed, kan faktisk sætte ind og handle nu, og når det ikke sker, er det jo et tegn på et strukturelt problem og manglende politisk prioritering,” siger Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen og fortsætter: “Vi savner politikere, som tager ansvar og handler – og vi har påpeget dette mange gange.”

Investering i psykiatrien vil hjælpe den enkelte med psykisk lidelse her og nu. Men det vil også gøre at samme person ikke får det endnu værre eller får tillægsdiagnoser, det vil mindske antallet af eventuelle tilbagefald, det vil højne chancen for at den person gennemfører en uddannelse og får et job. Men det vil også frigive resurser hos de pårørende – hvor tit har vi ikke hørt om forældre, der må opgive deres job, fordi deres barn ikke får den rette hjælp. Eller om børn, hvis udvikling og trivsel rammes af at forældre med psykiske lidelser ikke får hjælp,” siger formanden for Sugisaq Cecilie Marie Hardenberg.

Manglen på retssikkerhed for psykiatriske patienter er – som ombudsmanden også påpeger det - et rigtig stort problem. Tilioq er vidende om, at forholdene på ingen måder er forbedret siden ombudsmandens besøg i 2022 – og at problemerne har eksisteret i årevis. Der er fortsat kritisk mangel på personale, ressourcer og politisk bevågenhed. Ud fra en økonomisk betragtning kan det kun betale sig at investere straks i området. Det arbejdsmiljø, som de meget dygtige medarbejdere lige nu kæmper i, skaber stor risiko for, at netop disse dygtige medarbejdere søger væk. Det giver risiko for kollaps af hele afdelingen. Forholdende bliver kun dårligere, så længe man venter. Det bliver kun dyrere: flere der svigtes, mængden af følgevirkninger som dobbeltdiagnoser, misbrug, overgreb, selvmord og hjemløshed stiger. Og det handler både om selve A1, men også den problematik, hvor kommunerne ikke er klar til at hjælpe borgere, som udskrives fra afdelingen.

Konsekvenserne af den nuværende stærkt kritisable situation på A1 er mange - og i yderste tilfælde er selvmord. Mange børn og unge venter i lang tid på at blive udredt for en psykisk lidelse, og vi taber dem, før de rigtig har startet livet. Tilioq ser eksempler på, hvordan manglende hjælp resulterer i børn og unge, der ender i selvmedicinering i form af snifning eller alkoholmisbrug, og et barn, der har forsøgt at tage sit eget liv. Netop det, ledelsen på A1 udtrykker bekymring for - og der er mørketal, vi ikke kender. Derfor kan vi ikke vente på udlicitering og nybyggeri.

For kommentar, yderligere informationer eller interview kontakt Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen på mail: anja@tilioq.gl eller mobil: 262871 eller Cecilie Marie Hardenberg på mail: sugisaq@sugisaq.gl eller telefon: 32 50 95.

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med kærlig hilsen

Anja's underskrift

Anja Hynne Nielsen

Inuit innarluutillit oqaaseqartartuat - Handicaptalsmand

Sugisaq's logo

Cecilie Marie Hardenberg

Formand for Sugisaq

Andre nyheder