Spring navigation over og gå direkte til indhold

Stort svigt af børn med særlige behov

17.05.2022

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen
Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen

Langt over halvdelen af børnene i landets specialklasser fritages for deltagelse ved folkeskolens afgangsprøver. Kun 12% specialklasseelever har deltaget ved afgangsprøve i ét eller flere fag de sidste fem år. Kun 8% har gennemført det obligatoriske projektopgaveforløb. Tallene siger mere om samfundets lave forventninger og manglende indsats, end de siger om de enkelte børn.

Uddannelsesstyrelsen har netop udsendt en minirapport Specialklasseelever som går til Folkeskolens afgangsprøve. Allerede i 2018 satte Tilioq fokus på denne problemstilling og ønskede data på området.

-Det er godt, at der nu kommer tal på området og man kan se, hvor omfattende problemet er. For det er dyster læsning, som bekræfter vores formodning om, at antallet af specialklasse elever, som deltager ved afgangsprøve er meget lavt, udtaler Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen. At et så stort et antal på forhånd fritages, siger meget om samfundets lave forventninger og ambitioner - og ikke mindst om en fraværende indsats og manglende politisk prioritering af området. Der er brug for en tilføring af ressourcer og en styrkelse af uddannelse inden for det specialiserede område.  

Tilioq får henvendelser om specialklasse elevers forhold

Tilioq får henvendelser fra forældre til børn til børn med særlige behov, der i såvel almindelige klasser som specialklasser mødes af standardspørgsmålet, om man forventer, at barnet tager en afgangseksamen – inden skolen kender til barnets potentiale. Vi hører beskrivelser af en hverdag, som mest minder om ”opbevaring”, tidligt fri og børn der overlades til sig selv.

-Det er et endnu et eksempel på den tabuisering, uvidenhed og lave forventninger, som kendetegner hele handicapområdet, siger Anja Hynne Nielsen. Og det er et af de eksempler på manglende investeringer, som koster samfundet dyrt på sigt. Mange af disse børn - som allerede fremgår af statistikken - kunne med en særlig indsats have gennemført en afgangsprøve. Dette kunne lede dem til en uddannelse og senere hen et arbejde, som kunne gøre dem selvforsørgende og ikke mindst givet dem større selvværd og en mere meningsfuld hverdag.

Børn har ret til undervisning af høj kvalitet

Alle børn – alle mennesker – har udviklingsmuligheder og læringspotentiale og ingen kender på forhånd grænsen for, hvor langt et barn kan komme med den rette indsats. Det er derfor etisk forkert på forhånd at opgive og ”parkere” et barn, som det alt for ofte sker i dag. Det handler ikke kun om at sikre særlige, tilpassede vilkår til afgangsprøverne eller begrænse det til et eller to fag – det handler om, at børn med særlige behov allerede fra start i grundskolen mødes med forventninger og tilbydes et inkluderende uddannelsessystem med effektive individuelle støtteforanstaltninger og som alle andre børn sikres undervisning af høj kvalitet. Dette fremgår også af FNs Handicapkonventions artikel 24 – alle har ret til uddannelse.

Specialklasse elevers muligheder skal forbedres

Medlem af Inatsisartut Nivi Olsen (D) fremsatte beslutningsforslaget for denne undersøgelse på baggrund af, at for få specialklasseelever indstilles til og gennemfører afgangsprøverne ved udgangen af folkeskolen. For der er et behov for målrettet arbejde for at sikre forbedring på af specialklasse elevers muligheder for afgangsprøver. Dette understøttes af, at handicaptalsmanden Tilioq ved flere lejligheder har kritiseret den manglende viden på dette område, og anbefalede at der indføres specielpædagogik som obligatorisk linje i læreruddannelsen.

-Tilioq ønsker derfor at vide, hvilke tiltag Naalakkersuisut har tænkt sig for at sikre dette. Denne rapport bør ikke siddes overhørig og det er en sag Tilioq vil følge tæt og som vi gerne vil i dialog om, siger Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen.

Andre nyheder