Spring navigation over og gå direkte til indhold

#titusindstemmer: Historisk folkelig kampagne for en ambitiøs handicappolitik sparkes i gang i Grønland

16.05.2023

Tilioqs handicaptalsmand Anja med et #titusindstemmer skilt

Ny landsdækkende kampagne skal sætte handicaprettigheder på den politiske dagsorden. Et netværk af grønlandske handicaporganisationer har startet kampagnen ”#titusindstemmer”, som kræver, at politikerne skal sikre, at alle borgere – på trods og på tværs af handicap – kan deltage i samfundet som alle andre.

Politikerne skal tage ansvar

I dag lancerer de grønlandske handicapforeninger sammen en ny, folkelig kampagne: #titusindstemmer. Den skal gøre op med årtiers marginalisering og diskrimination af personer med handicap.

Kampagnens mål er at forbedre vilkårene for personer med handicap. Det skal ske ved at lægge pres på politikerne, som initiativtagerne mener ikke har prioriteret mennesker med handicap højt nok. Kampagnen kræver, at Grønland gør alt, hvad man kan for at sikre lige og inkluderende samfund for alle.

Med ”#titusindstemmer” ønsker kampagnen at understrege, at handicappolitik ikke bare er noget, der berører nogle ganske få mennesker, men faktisk er et stort samfundsanliggende. De 10.000 henviser til, at der er rigtig mange mennesker i Grønland, der lever med en eller anden form for handicap – lige omkring 15 % - og at de fleste borgere kender nogen, der oplever udfordringer og diskrimination i deres hverdag, fordi de har en funktionsnedsættelse.

Anja Hynne Nielsen, handicaptalsmand udtaler:

”Jeg håber meget, at kampagnen kan være med til at vise, hvor mange mennesker, der lever med en form for handicap. Jeg håber selvfølgelig også, at vores politikere vil tænke over, hvor mange af de personer, de repræsenterer, som faktisk lever med et handicap, og derfor at det at arbejde for personer med handicaps rettigheder er en populær og folkelig dagsorden, man som politiker ikke længere kan ignorere.”

Bryder med tabuer

Kampagnen er også en måde at bryde tabuer omkring handicap på. Generelt er handicap et stort tabu i Grønland. Håbet med ”#titusindstemmer” er derfor, at personer med handicap over hele landet kan se, at de ikke står alene med deres udfordringer, og at de tør stå frem og dele deres historier. De skal se, at deres problemer ikke er enkeltstående; de er ikke alene om det – og at problemerne skyldes, at samfundet ikke er indrettet, så de kan være med på lige fod med andre mennesker uden handicap. Vi tror nemlig i Tilioq, at der er et stort mørketal, hvad angår personer, som kæmper med at få sikret helt grundlæggende rettigheder.

Anja Hynne Nielsen udtaler:

”Grønland halter bagefter, når det handler om at leve op til vores internationale forpligtelser på handicapområdet. Så det er tydeligt, at der er brug for meget mere offentlig fokus og politisk vilje på området. Jeg håber meget, at kampagnen kan være med til at vise en folkelig opbakning til vores politikere, så de får vedtaget en ambitiøs handlingsplan på handicapområdet, der er i overensstemmelse med vores internationale forpligtelser og et værdigt menneskesyn.”

Hun fortsætter:

”Jeg synes virkelig, at der er en stor værdi i at folk med handicap og deres pårørende løfter deres egen kamp og sætter sig selv i centrum og deler deres erfaringer med et dysfunktionelt system og deres visioner for en mere fri og lige fremtid, hvor ingen er ladt i stikken bare fordi, de har et handicap. Det er vigtigt, fordi ingen politik bør besluttes uden at høre dem, der bliver berørt – derfor er sloganet for vores seminar i år også: Nothing about us without us.”

Kampagnen er inspireret af den danske kampagne ”#enmillionstemmer”, som har formået at skabe politisk fokus på handicapområdet og har fremsat borgerforslag for at forbedre forholdene for personer med handicap i Danmark. Lanceringen af ”#titusindstemmer” sker som kulmination på Tilioqs seminar i Ilulissat, hvor landets handicapforeninger har været samlet de sidste par dage.

Kampagnen kan findes på Facebook her: https://www.facebook.com/groups/504420205109446/

For kommentarer, kontakt handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen på tlf.: +299 26 28 71 eller mail: anja@tilioq.gl

Asannittumik inuulluaqqusillunga

Med kærlig hilsen

Anja Hynne Nielsen

Inuit Innarluutillit Illersuisuat - Handicaptalsmand

Mobil: (+299) 26 28 71

Telefon: (+299) 55 19 50

Email: anja@tilioq.gl

www.tilioq.gl

Andre nyheder