Spring navigation over og gå direkte til indhold

Gode nyheder – opprioritering af handicapområdet er et vigtigt skridt

17.11.2022

Tilioq teamet poserer foran vores logo

Handicaptalsmandsinstitutionen Tilioqs finanslovsbevilling er forhøjet til 5.000.000, - kr.

Det er en stor lettelse og meget glædeligt. Det er især glædeligt, at alle partier står bag og er enige om forhøjelsen. Det signalerer en enighed om at styrke og prioritere handicapområdet og et politisk ønske om at løfte området. Og det er stærkt tiltrængt.

Den forhøjede bevilling sikrer først og fremmest at talsmandsinstitutionen Tilioq kan udføre sine lovbundne opgaver uden at skulle søge ekstra fondsmidler. Forhøjelsen sikrer også et velfungerende sekretariat med forsvarlige arbejdsforhold for de ansatte. De lovbundne opgaver er blandt andet et årligt møde med relevante offentlige myndigheder, offentlige og private institutioner, organisationer og foreninger samt øvrige interessenter på handicapområdet – et møde, der er med til at sikre, at Tilioqs arbejde og værdier bygger på erfaring og ønsker fra de mennesker, som Tilioq er talerør for - nemlig personer med handicap. Det sikrer en årlig orienteringsrejse, så Tilioq kan komme ud på kysten og se hvilke forhold, personer med handicap lever under. Tilioq får nu mulighed for i højere grad at lave undersøgelser samt at formidle disse gennem eksempelvis produktion af videomateriale, offentlige arrangementer og oplysningskampagner. En af de grundlæggende problemer i dag er stigmatiseringen, diskriminering og udelukkelse af mennesker med handicap – i skolerne, på arbejdspladserne, i fritidslivet – i transport og boligforhold – i hverdagslivet. Med oplysning og viden kan vi bekæmpe fordomme og stereotyper og formidle information om personer med handicap, så vi kan nedbryde de barrierer, der skaber handicappet og sikre inkludering af mennesker med handicap i vores samfund. Og vi kommer til at række ud til alle områder i samfundet, for det er et fælles ansvar at standse stigmatiseringen og sikre, at alle mennesker bliver en del af vores samfund, også mennesker med handicap.

Styrkelse af sekretariatet

Bevillingen sikrer, at den socialrådgiver Tilioq ansatte i maj fortsat kan sikre og styrke Tilioqs borgernære rettighedsorienterede kontakt i en fast stilling. Tilioq modtager årligt mange og ofte komplekse borgerhenvendelser, som kræver tid og faglig viden for at sætte sig ind i lovgivningen og praksis. Det giver derudover mulighed for ansættelsen af en daglig leder, der kan give talsmanden mulighed for i højere grad at fokusere på og kvalificere talsmandsopgaver jf. lovgivningen.

Men de ekstra midler skal også sikre en digitalt tilgængelig hjemmeside. Det skal sikre styrket og endnu mere kvalificeret rådgivning af borgere, politikere, myndigheder, kommuner og organisationer. Tilioq kan rette sine kræfter på at sikre, at FN’s handicapkonvention til stadighed følges, implementeres og at mennesker med handicaps vilkår forbedres og deres retssikkerhed sikres.

Anja Hynne Nielsen

Handicaptalsmand

Andre nyheder