Spring navigation over og gå direkte til indhold

Handicaptalsmandens opgaver

Handicaptalsmanden har til opgave at sikre og fremme personer med handicaps interesser i samfundet med udgangspunkt i FN’s handicapkonvention. Handicaptalsmandens overordnede opgaver er blandt andet, at:

  1. Rådgive og vejlede personer med handicap og deres pårørende om deres rettigheder og klageadgang

  2. Rådgive og vejlede offentlige og private institutioner

  3. Sikre lovgivning og praksis omkring personer med handicap i henhold til FN’s handicapkonvention

  4. Vurdere forhold for personer med handicap i Grønland

  5. Indsamle og formidle information om personer med handicaps forhold i Grønland

  6. Foreslå tiltag der styrker personer med handicaps vilkår

  7. Samarbejde med de grønlandske handicapforeninger om at sikre og fremme personer med handicaps vilkår i Grønland

Handicaptalsmanden kan ikke træffe afgørelser i enkeltsager, men kan komme med udtalelser, og er i øvrigt politisk uafhængig.

Handicaptalspersonen Anja Hynne Nielsen

Anja Hynne Nielsen er Handicaptalsperson fra 1. december 2021. i henhold til loven om Handicaptalspersonen har hun en periode på 3 år.

Anjas vision er, at samfundet ikke kun på papiret efterlever FNs Handicapkonvention. "Jeg ser frem til at bruge mine erfaringer, min viden og mange ideer på en konstruktiv måde og til at udbygge min viden på nye områder.

"Min vision er, at vi i Tilioq kan arbejde for en reel inklusion i samfundet af personer med både synlige og usynlige funktionsnedsættelser samt for en forståelse af og respekt for diversitet. Tilioq vil være en aktiv samarbejdspartner, vidensinstitution og -producent, og sikre at personer med handicaps rettigheder bliver almene og bliver indtænkt i al politik både nationalt og kommunalt."

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen

Den første handicaptalsperson Christina Johnsen

Christina Johnsen var Grønlands første handicaptalsperson Hun var handicaptalsperson i perioden 1.november 2017 – 31.maj 2021.

For den første handicaptalsperson var det vigtigt, at borgernes retssikkerhed blev styrket og alle behandles retfærdigt, uanset social, økonomisk, politisk, helbredsmæssig baggrund, og at der udvises respekt for det enkelte individ, ligesom en stor mærkesag for hende også var, at indbyggerne i Grønland skal kende deres rettigheder.

Den første handicaptalsmand Christina Johnsen