Spring navigation over og gå direkte til indhold

Handicap som tema på politisk topmøde

23.02.2024

Handicaptalsperson Anja Hynne Nielsen der holder tale til PKG mødet i februar 2024.

Det er et stort og vigtigt skridt, at Grønlands toppolitikere på deres årlige koordinationsmøde PKG har fokus på handicapområdet med en halv temadag og har inviteret Handicaptalsmanden til planlægningen. To borgere holdt oplæg om virkeligheden for mennesker med handicap i Grønland i dag – Niels Skifte om sin kamp mod systemet efter som ung at være blevet ramt af en blodprop. Katrine Skade om den årelange og ensomme kamp om hjælp og en fremtid ens barn med funktionsnedsættelse. Som handicaptalsmand holdt jeg oplæg om sagsbehandlingsproblematikken og mulige løsninger. Mit hovebudskab var, at Grønland bør:

Skifte fokus fra blot at forbedre vilkårene til at anerkende mennesker med handicap som fuldgyldige borgere i samfundet.

Investere i mennesker med handicaps evner, ressourcer og muligheder, så de bliver en integreret del af vores fællesskab - uddannelse og arbejdsmarkedet og fritid.

Anerkende investeringer i handicapområdet og mennesker med handicap ikke kun er en moralsk forpligtelse, men også en økonomisk fornuftig beslutning på lang sigt, da det kan være med til at give borgerne mulighed for at deltage i og bidrage til det grønlandske samfund.

Et investeringsfokus er en opfordring til handling og samarbejde – hvor samarbejde først og fremmest betyder at samskabe med dem, som det handler om – mennesker med handicap.

Blandt flere løsningsforslag er én Indgang til Systemet - et opgør med silotænkning og sektoransvar. Civilsamfundet skal styrkes. Besparelser fjerner ikke handicap eller de omgivende problematikker, så vi må skifte fokus over til investering – investering i  personer med handicap og en effektiv sagsbehandling.

Som nogle af de vigtigste første skridt skal der være fokus på konkrete ændringer som styrker muligheden for effektiv sagsbehandling.

Ved at løse investere, reformere og løse sagsbehandlingsproblematikken kan vi forebygge mange at samfundets problemer, herunder misbrug, hjemløshed, selvmord. Det dyreste man kan gøre på handicapområdet er ikke at gøre noget.

Politikkerne blev meget berørt af Niels og Katrines stærke oplæg, og der var enighed om at sagsbehandlingsproblematikken er kompleks og kræver samarbejde tværs – mellem kommuner, borgmestre og Naalakkersuisut. Som handicaptalsmand er jeg meget imponeret over den vilje til handling, som samstemmende blev udtrykt. I Tilioq er vi forhåbningsfulde og ser frem til samarbejdet.

Handicaptalsperson Anja Hynne Nielsen sammen med Niels Skifte og Katrine Skade, der også holdte oplæg om deres personlige historier med handicap.

Andre nyheder