Spring navigation over og gå direkte til indhold

Lover forårssamlingen nye toner på handicapområdet?

14.04.2023

I Tilioq håber vi, at forespørgselsdebatten fredag slår tonen an for Inatsisartuts arbejde for en ambitiøs og rettighedsbaseret handicappolitik samt en handlingsplan for Grønlands efterlevelse af FN’s handicapkonvention baseret på politiske visioner og konkrete målsætninger.

Når Landstingets forårssamling starter fredag, er forespørgselsdebatten om ”konkrete og seriøse initiativer for ”at realisere mange års valgløfter og udvikle handicappolitikken ”et af de første punkter på dagsordenen (FM23/100). Tilioq har i 2022 sat fokus på vigtigheden af tidlige diagnoser og indsatser, og det er positivt at se flere forslag, som omhandler dette (FM 23/30, 78, 80). Der er også lagt op til politiske diskussioner om hjælp til forældre til børn med handicap (FM 23/63) og bedre adgang og mere fleksibilitet for unge med handicap i uddannelse i uddannelsessystemet (FM 23/123). Inatsisartut skal tage stilling til kommunernes alvorlige problemer med at løfte børne- og unge sager og mulige løsninger (FM23/69). Samtidig har Naalakkersuisut et lovforslag om at forringe levegrundlaget for de allermest udsatte familier, som betyder, at to ægtefæller på førtidspension risikerer at blive frataget et stort månedligt beløb til deres børn. Det vil skabe en væsentlig forringelse af førtidspensionister med børns levevilkår og lede til endnu større ulighed og børnefattigdom. (FM23/45).

Ivaaraq-sagen har løftet sløret for omfanget af myndighedssvigt af anbragte mennesker med funktionsnedsættelser. Qeqqata-sagen har vist os, at borgernes retssikkerhed er truet, og at det har ulykkelige konsekvenser ikke mindst for børn og deres fremtid samt alvorlige konsekvenser for forældrene. FNs special rapportør mindede os om den manglende retsbeskyttelse mod diskrimination i Grønland, som har daglige og store konsekvenser for mange mennesker. Børn og voksne mobbes, fyres, forbigås, udsættes for vold og overgreb - udelukkende fordi de har en funktionsnedsættelse. Handling er påkrævet nu.

Anja Hynne Nielsen, handicaptalsmand, udtaler: ”Den hjælp og støtte personer med handicap kan få i Grønland er fuldstændig utilstrækkelig og gør livet svært for mange familier med handicap inde på livet. Det er ødelæggende og medfører ofte yderligere vanskeligheder, i stedet for at de kan blive en ressource for samfundet. I Tilioq får vi tit henvendelser fra folk, der overvejer at flytte til Danmark eller et andet land i håb om at få bedre hjælp til deres børn med handicap eller er nødsaget til at flytte på grund af deres eget eller en ægtefælles handicap. Vi hører om dem i medierne. Mange gør alvor af tankerne og flytter fra Grønland.”

IA’s Aaja Chemnitz vil have en undersøgelse af, hvorfor grønlændere i stigende grad flytter til Danmark og nævnte i medierne for nylig, at det netop ofte skyldes, at det er for vanskeligt at leve med handicap her i landet. Det er også ofte ressourcestærke familier der fraflytter Grønland og tager deres ressourcer med sig.

Tilioq opfordrer politikerne til at gribe muligheden nu og at komme med deres visioner for, hvordan de i praksis vil gøre op med et forældet, forfejlet og fordomsfuldt syn på personer med handicap. Vi har brug for politiske visioner og politisk handling, der bakker op om, at folk med handicap bliver en integreret del af samfundet på lige vilkår og med samme rettigheder som alle andre - i stedet for konstant at opleve svigt fra de politikere og de myndigheder, der har til opgave at beskytte dem.

”I Tilioq opfordrer vi til, at politikerne vil benytte forårssamlingen til at sætte ambitiøse visioner op for arbejdet med den nye handlingsplan for handicapområdet, så den reelt kommer til at skabe de forandringer, der skal til, for at folk ikke er nødt til at flytte fra landet, hvis de har et handicap. Derfor er det selvfølgelig også afgørende at inddrage dem, det hele handler om,” siger Anja Hynne Nielsen og fortsætter: ”I Tilioq arbejder vi benhårdt på at påvirke handlingsplanen i den rigtige retning, så den rent faktisk kommer til at levere de forandringer, vi gerne vil se. Vi har blandt andet delt vores 18 anbefalinger med Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed og vi har samarbejdet med IPS og MIO om anbefalingerne.”

 

Kontaktinformation:

For yderligere informationer eller interview kontakt Handicaptalsmand Anja Hynne Nielsen på 26 28 71 eller mail: anja@tilioq.gl

Læs MIO, IPS og Tilioqs 18 forslag til fokuspunkter i den nationale handlingsplan for efterlevelse af FN’s handicapkonvention her

Andre nyheder