Spring navigation over og gå direkte til indhold

Naalakkersuisuts koalitionsaftale: Ikke et ord om personer med handicap

12.04.2022

Handicaptalsmanden Anja Hynne Nielsen er ærgerlig over det manglende fokus på handicap i den nye koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut - er det forglemmelse eller har Naalakkersuisut ingen ambitioner om at løfte i handicapområdet?

-Vi har netop fået fat i Naalakkersuisuts nye koalitionsaftale, som vi efterlyste i formandens departement, da den endnu ikke er tilgængelig på naalakkersuisut.gl. Vi har læst den meget kortfattede koalitionsaftale mellem Inuit Ataqatigiit og Siumut. Det er iøjnefaldende, at mennesker med handicap, rettigheder for mennesker med handicap eller handicapområdet ikke er nævnt med et ord. I koalitionsaftalen mellem Inuit Ataqatigiit og Naleraq fra sidste år indgik et helt afsnit om hensigter på handicapområdet samt om at Tilioqs økonomiske rammer skal være tidssvarende.

I den daværende koalitionsaftale stod følgende:

Handicappede

Handicappede og personer med særlige udfordringer, har som alle andre ret til uddannelse, arbejde og bolig. Koalitionen er enige om , at handicaplovgivningen skal kigges efter i sømmene, for at afdække den den nuværende lovgivnings forhindringer og andre svagheder. Koalitionen er enige om, at de økonomiske rammer for handicaptalsmandens virke skal være tidssvarende. Anbefalinger i handicaptalsmandens rapport, skal følges op politisk i samarbejde med kommunerne.

2022 er et vigtigt år på handicapområdet

2022 er året, hvor Naalakkersuisut er pålagt at fremlægge en redegørelse om Grønlands efterlevelse af FN’s konvention om rettigheder for personer med handicap og ikke mindst at fremkomme med en handlingsplan.

Det er planen, at denne redegørelse skal udkomme i midten af maj, og at der derefter skal arbejdes på en handlingsplan på handicapområdet.

I de senere år har Tilioq og civilsamfundet gentagende gjort opmærksom på manglende implementering af handicapstøtteloven fra 2020. Kvaliteten af og visionerne i handlingsplanen 2022 er derfor af afgørende betydning – har Naalakkersuisut intentioner om at styrke området?

-Det manglende fokus i den nye koalitionsaftale bekymrer mig, som Handicaptalsmand for landets borgere med funktionsnedsættelser. Det er en stor gruppe af mennesker, der dagligt kæmper for deres rettigheder og for at forsøge at leve på lige fod med alle andre. De kæmper for at få den rette hjælp og støtte. Jeg håber, at det er en forglemmelse, at handicap ikke er nævnt med et ord. Jeg håber, at Naalakkersuisut vil rette op på dette og vil udtale sig om deres politiske ambitioner på handicapområdet, samt hvordan de har tænkt sig at forbedre vilkår og forhold for personer med handicap.

Ligeværd – men for hvem?

Grønland har tilbage i 2012 tiltrådt FNs Handicapkonvention, men vi har endnu ikke en lovgivning som sikrer at mennesker med handicap reelt bliver behandlet ligeværdigt. Der er nemlig ikke en lov som forbyder diskrimination af mennesker med handicap.

- Det er positivt at se, at koalitionen har fokus på ligeværd i alle henseender, herunder beskæftigelse og levevilkår, demokratisk styring og lovgivning – men når særlige grupper fremhæves og en stor minoritet, som mennesker med handicap udgør, helt udelades ligner det forskelsbehandling. Nalaakkersuisut bedes derfor melde ud, om det er en bevidst udeladelse.

Andre nyheder